SFO Muldbjerg Undervisningssted, 72333920

SFO på Muldbjerg Undervisningssted tilbyder 3 moduler, et morgenmodul, et eftermiddagsmodul og et heldagsmodul. Tilmeldingen til SFO sker ved henvendelse til pladsanvisningen, se enten www.hjoerring.dk eller www.borger.dk . Se blandt andet kommunens hjemmeside for information om takster.

Åbningstiden i SFO på skoledage er: Mandag-torsdag kl. 06.30-17, fredag kl. 06.30-16. Der kan laves aftale om udvidet morgen-SFO før 6.30. Der søges skriftligt om dette til SFO-leder Pia Lyng.

I skoleferier som f.eks uge 42 og uge 8, tilbydes pasning i samarbejde med Bagterp Undervisningssted. Der er sommerferielukket i 2 uger, hvor der etableres fællespasning i Hjørring By på Lille Lundergård. Dette gælder ligeledes påskeferien, dagene mellem jul og nytår, samt dagen efter Kr. Himmelfart. 

Morgenåbning fra 6.30-8: Vi er i multirummet i indskolingen, hvor vi siger godmorgen til de fremmødte og tilbyder børnene morgenmad frem til kl. 07.30, f.eks havregryn, cornflakes og brød. Børnene skal ikke selv have morgenmad med.  Det er vigtigt for os, at der er god tid til at få spist inden skolestart, derfor regner vi med, at de børn der har behov for at spise hos os, kommer inden kl. 07.30.

Vores fritidsordning: Det er vigtigt for os, at børnene efter en lang skoledag i deres frie tid har mulighed for selv at vælge, hvilke aktiviteter og lege de ønsker at indgå i på tværs af klasser og årgange. Det er derfor vores opgave gennem tilrettelæggelse af eftermiddagens indhold at vække børnenes interesse for at deltage i de forskellige aktiviteter. Vi vil derudover gerne prioritere nærvær og være i dialog med børnene om stort og småt i deres verden. Det er en vigtig opgave for os aktivt at understøtte børnenes sociale kompetencer og støtte dem i deres relationer til både børn og voksne. Pædagogerne i SFO indgår på forskellig vis i undervisningsdelen med forskellige opgaver og har dermed mulighed for at bidrage til at skabe helhed og sammenhæng for børnene i overgangen til SFO.

Aktiviteter: Vi tilbyder i løbet af en almindelig uge forskellige faste aktiviteter, både bevægelsesaktiviteter, f.eks i gymnastiksalen, og kreative værkstedsaktiviteter både i multirummet og i væksthuset ved siden af børnehaveklassen. I skoleåret 2018-2019 tilbyder vi svømning den første onsdag i måneden før 2. og 3. klasserne.

Børnene er inddelt i grupper på tværs af årgangene sammen med en fast pædagog. I disse børnegrupper afholdes der møder, hvor børnene kommer med ønsker til aktiviteter og laver forskellige aktiviteter sammen med deres kontaktpædagog. Dette tiltag har vi valgt for at styrke børnenes muligheder for at indgå i relationer og få nye venner på tværs af årgangene.

 

Praktiske oplysninger: Det er vigtigt for os, at prioritere flest mulig personaleressourcer på aktiviteter og samvær med børnene og derfor tilbyder vi at sende børn hjem fra SFO kl. 15 og 16, hvis I har brug for vores hjælp til dette. Vi beder jer om at lave klare aftaler med jeres børn hjemmefra, så de ved hvad de skal hver eftermiddag, om de skal hentes eller de selv skal gå hjem. Brug Tabulex-systemet til at formidle gå-hjem-beskeder og faste aftaler. Det er ligeledes meget vigtigt, at børnene får tjekket ud via vores TAbulex-skærme, når de går hjem. Er der brug for at kontakte SFO pr. tlf, ring da 72333920.