Princip for elevplaner

Elevplanen skal afspejle Hjørring Sydøstskoles værdier og værdigrundlag.

Elevplanen udgives én gang årligt og skal være digital.

Elevplanen bruges til systematisk evaluering og opfølgning af den enkelte elevs udbytte af undervisningen.

Der er i princippet for samarbejdet mellem skole og hjem på Hjørring Sydøstskole beskrevet, at skole-hjem samarbejdet skal bygge på et ligeværdigt og anerkendende samarbejde mellem skole og hjem. Det sker gennem dialog, som skal sikre, at forældre og medarbejdere opnår fælles forståelse og respekt for hinandens roller og indgår i et konstruktivt samarbejde, der er til gavn for eleven og fællesskabet.

Endvidere er det præciseret, at elevplanen danner baggrund for dialogen vedr. elevens faglige udvikling. I forhold til elevens sociale udvikling er dialogen det centrale værktøj. Dette skal fremgå tydeligt i elevplanen.

Min Uddannelse danner den digitale ramme for elevplanen.

Elevernes faglige udvikling:                  

Elevplanen skal give et retvisende billede af elevens faglige udvikling i forhold til mål, status og udvikling. Den faglige udvikling kan uddybes i notefunktionen i Min Uddannelse.

Elevernes sociale udvikling:

                  Elevernes sociale udvikling drøftes primært ved samtalerne mellem skole og hjem.

Mål, status og opfølgning omkring den sociale udvikling skrives ind som noter i Min Uddannelse.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen d. 20/6 2018

Tilrettet 10/9 2019 pga. ændring i vejledningen.

Princippet evalueres i foråret 2020