Bagterp SFO er et fritidstilbud for børn i 0. – 3. kl.

Der er mulighed for at købe tre forskellige moduler, et morgentilbud, et eftermiddagstilbud og et heldagstilbud. Alle tre tilbud dækker skolens ferier. Indmelding skal ske til pladsanvisningen via www.hjoerring.dk selvbetjening.

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 6.30 – 17, fredag kl. 6.30 – 16.

Vores fokus: I fritidsordningen er der fokus på, at det er børnenes fritid, hvor børnene efter en lang skoledag har brug for at få dagens oplevelser bearbejdet. Pædagogerne vil være nærværende og hjælpe børnene med at danne relationer, og støtte op om barnets personlige og sociale udvikling. Pædagogerne vil tilrettelægge et indhold i fritidstilbuddet, som vil give børnene forskellige udfordringer og muligheder. I SFO Bagterp har vi specielt fokus på fysisk aktivitet.

Praktiske oplysninger: Det er vigtigt for os, at prioritere flest mulig personaleressourcer på aktiviteter og samvær med børnene og derfor tilbyder vi at sende børn hjem fra SFO kl. 15 og 16, hvis I har brug for vores hjælp til dette. Vi beder jer om at lave klare aftaler med jeres børn hjemmefra, så de ved hvad de skal hver eftermiddag, om de skal hentes eller de selv skal gå hjem. Brug Tabulex-systemet til at formidle gå-hjem-beskeder og faste aftaler. 
Fritidsordningen er primært i børnenes klasselokaler og de områder, der er omkring klasselokalerne.

Telefonnumre til SFO
Bh.kl. 41225974
1. kl. 41223825
2. - 3. kl. 41223822


For yderligere information kontakt:

Pædagogisk leder
Troels Stensbak                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Bagterp undervisningssted

Tlf. 7233 3821