SFO Muldbjerg Undervisningssted, 72333920

SFO på Muldbjerg Undervisningssted tilbyder 3 moduler, et morgenmodul, et eftermiddagsmodul og et heldagsmodul. Tilmeldingen til SFO sker ved henvendelse til pladsanvisningen, se enten www.hjoerring.dk eller www.borger.dk . Se blandt andet skolens hjemmeside for information om takster.

Åbningstiden i SFO på skoledage er: Mandag-torsdag kl. 06.30-17, fredag kl. 06.30-16.

I skoleferier som f.eks uge 42 og uge 8, tilbydes pasning i samarbejde med Bagterp Undervisningssted. Der er sommerferielukket i 2 uger, hvor der etableres fællespasning i Hjørring By på Lille Lundergård.

Morgenåbning fra 6.30-8: Vi er i multirummet i indskolingen, hvor vi siger godmorgen til de fremmødte og tilbyder børnene morgenmad frem til kl. 07.30, f.eks havregryn, cornflakes og brød. Børnene skal ikke selv have morgenmad med.  Det er vigtigt for os, at der er god tid til at få spist inden skolestart, derfor regner vi med, at de børn der har behov for at spise hos os, kommer inden kl. 07.30.

Vores fritidsordning: Det er vigtigt for os, at børnene efter en lang skoledag i deres frie tid har mulighed for selv at vælge, hvilke aktiviteter og lege de ønsker at indgå i på tværs af klasser og årgange. Det er derfor vores opgave gennem tilrettelæggelse af eftermiddagens indhold at vække børnenes interesse for at deltage i de forskellige aktiviteter. Vi vil derudover gerne prioritere nærvær og være i dialog med børnene om stort og småt i deres verden. Det er en vigtig opgave for os aktivt at understøtte børnenes sociale kompetencer og støtte dem i deres relationer til både børn og voksne. Pædagogerne i SFO indgår på forskellig vis i undervisningsdelen med forskellige opgaver og har dermed mulighed for at bidrage til at skabe helhed og sammenhæng for børnene i overgangen til SFO.

Aktiviteter: Vi tilbyder i løbet af en almindelig uge forskellige faste aktiviteter, både bevægelsesaktiviteter, f.eks i gymnastiksalen, og kreative værkstedsaktiviteter både i multirummet og i væksthuset ved siden af børnehaveklassen. Ca. en gang om måneden har SFO-en særlige tema-/fordybelsesuger, hvor de faste aktiviteter viger pladsen til fordel for ugens tema, der kører fra mandag til torsdag med flest mulige personaleressourcer.

Praktiske oplysninger: Det er vigtigt for os, at prioritere flest mulig personaleressourcer på aktiviteter og samvær med børnene og derfor tilbyder vi at sende børn hjem fra SFO kl. 15 og 16, hvis I har brug for vores hjælp til dette. Vi beder jer om at lave klare aftaler med jeres børn hjemmefra, så de ved hvad de skal hver eftermiddag, om de skal hentes eller de selv skal gå hjem. Brug Tabulex-systemet til at formidle gå-hjem-beskeder og faste aftaler. Er der brug for at kontakte SFO pr. tlf, ring da 72333920.