Skolevejen:

Du bør overveje, om ikke dit barn kan gå i skole - eventuelt efter at være blevet sat af på et sted, hvorfra det er muligt at gå trafiksikkert til skole.

Som forælder opfordres du til at gå eller cykle med de yngste børn til skole, hvorved barnet opøver en god forståelse for trafikken. Barnet kan så, når det er klar til det, cykle eller gå selv til skole.

Det er en god idé, hvis du som forælder gentagne gange går eller cykler barnets skolevej sammen med dit barn. Dette er især vigtigt med de yngste skolebørn, så de gennem træning bliver opmærk­somme på risikoen ved at færdes i trafikken og bliver gode til at takle den.

 

På cykel til skole:

I 0. - 3. klasse er børnenes motorik og deres evne til at vurdere hastighed og afstand ikke fuldt udviklet. Det anbefales derfor, at børnene kun cykler i selskab med voksne.

Skolen anbefaler generelt, at børnene cykler til skole fra 3. klasse.

Skolevejen skal/bør være øvet mange gange sammen med en forælder, før børnene kører på egen hånd.

Vi opfordrer alle lærere, elever og forældre til at bruge cykelhjelm!

 

I bil til skole:

Af hensyn til trafiksikkerheden, elevernes sundhed og miljøet anbefaler skolen, at biltransport til og fra skole begrænses til et absolut minimum.

Hvis man kører sit barn i skole, skal man benytte sig af kiss and goodbye-pladsen overfor Bagterphallen, når man sætter barnet af.
På denne plads må man IKKE parkere. 
Hvis man har brug for at følge barnet ind, skal man benytte sig af parkeringspladsen i området bag kiss and goodbye og Bagterphallen.

Vi opfordrer til, at man UNDGÅR VENSTRESVING, når man forlader skolens område ved Bagterphallen i tidsrummet mellem 07.30 og 08.00

Man må IKKE parkere på personaleparkeringen, som er p-pladsen på hjørnet af Fuglsigvej/Aalborgvej.

Man må IKKE benytte buslommen på Fuglsigvej til afsætning af barnet. Brug i stedet kiss and goodbye-pladsen overfor Bagterphallen.

 

Skolepatruljen:

På Hjørring Sydøstskole har vi hver dag skolepatruljer ved fodgængerovergangene ved de to undervisningssteder i Bagterp og Muldbjerg. Hver dag skal flere end 1400 elever hjælpes sikkert i skole og denne opgave er skolepatruljens.

10 min. før ringetid inden skolestart og ved skoledagens ophør står skolepatruljerne på deres post iført det gule patruljetøj og hjælper til med at sikre skolevejen for deres kammerater.

Skolepatruljerne er elever fra 6. 7. og 8. klasse, som gør en frivillig indsats. Skolens færdselslærer (én på hvert undervisningssted) fører tilsyn med og vejleder eleverne løbende.

Skolepatruljerne skal selvfølgelig respekteres af alle i trafikken, og derfor er de specielt omtalt i færdselsloven.

Det er vores håb, at vi i samarbejde får alle elever sikkert i skole – ikke mindst med skolepatruljens hjælp.